Vaskeri-booking

Radiator


Alle må lufte ut radiatorene. Hvis du ikke har egen radiatornøkkel kan du få en ved å henvende deg til styret. Det skal også være hengt opp en radiatornøkkel ved oppslagstavlen i alle oppganger.

Vri om nøkkelen til luften går ut og vannet begynner å renne. La litt vann renne ut, ca 1 dl. Vannet vil renne ut gjennom en egen tap. Denne er ofte tett pga slomsete malingsarbeid i forbindelse med oppussing. Fjern maling hvis du kan, eller vil det renne opp fra samme sted du setter inn nøkkelen. Plasseringen kan variere noe. Som regel i umiddelbar nærhet av varmeregulatoren.
Eksempel på lufting av radiator:


Lufting av radiator er viktig for å få en ordentlig varm radiator tillegg til å redusere støyen fa rørene gjennom leilighetene. De som bor i de øverste etasjene er også avhengig av at alle naboene under har luftet ut ordentlig for å få varme på sin radiator.