Vaskeri-booking

Søppel

Vi henstiller til alle beboere om å følge disse punktene:
  
Søppelcontainere
 • Bruk alltid en pose. Aldri kast noe i containeren uten at dette ligger i en pose.
 • Bruk dobbel knute. Posene må alltid være knyttet. Hvis du ikke klarer å knyte igjen posen fordi den er for full, bruk flere poser.
 • Kast kun husholdningsavfall. Det kastes mye ting som ikke skal kastes i søppelcontainerne. Ofte finner vi store gjenstander som tar mye plass. Generelt: Får det ikke plass i en handlepose, skal du ikke kaste det her. Slikt må du kaste når vi har skortinnsamling å dugnaden eller kjøre bort selv. Andre eksempler på ting om ikke skal kastes her: Byggingsavfall, møbler, farlig avfall og EL-avfall.
  • Farlig avfall kan leveres på Shell i Maridalsveien.
  • EL-avfall på Elkjøp på Ullevål.
 • Kast søppel hele uken. Søppelcontainerne tømmes tre ganger i uken; mandag, onsdag og fredag. På mandag hentes det søppel for tre dager, mens det er to dager i mellom de andre tømmingen. Ofte er det derfor mer enn fult i containere på søndag, mens det på tirsdag og torsdag er mye ledig kapasitet. Hvis flere kan bruke disse dagene også, så vil det hjelpe mye på dagens situasjon.
 • Bruk alle containerne. Ikke bare den som er nærmest bakgården. 

Papircontainere
 • Brett papiret godt
 • Ikke kast inn plastposer
 • Tømmes en gang i uken

Fellesareal 
 • Private gjenstander skal ikke settes igjen i fellesareal (feks kjeller, loft, oppgang, ute, under kjellertrapp).
 • Søppel og sko skal ikke stå utenfor leilighetene i oppgangene.
 • Barnevogner skal ikke stå i oppgangene 

Viser forøvrig til husordensreglene for orden og renhold.