Vaskeri-booking

Utleie


Hovedregel - Du må søke styret via OBOS

Med godkjenning fra styret kan man leie ut boligen sin i opp til tre år dersom man har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens (leierens) forhold gir saklig grunn til det.

For å få godkjenning må søknadsskjema for overlating av bruk sendes til vår kontaktperson i OBOS for bruksoverlating, se denne siden for kontaktinfo.

Behandlingsgebyr
Det påløper et behandlingsgebyr på kr 1 360 (per juli 2017).

Bruk standard leiekontrakt
Uten ekstra påslag tilbyr OBOS en standardkontrakt for overlating av bruk mellom deg og leier. Du slipper da å sette opp en egen leiekontrakt. Vi kan trygt anbefale denne. Både søknadsskjema og standardkontrakten fås ved henvendelse til kontaktpersonen for bruksoverlating.

Unntak nr 1: Når du bor der selv
En andelseier som selv bor i leiligheten, kan overlate bruken av delar av leiligheten til andre. Da gjelder ikke kravene til botid eller begresningen på tre år. Du trenger ikke søke styret, men send gjerne melding slik at vi vet hvem som bor og kan ordne riktig skilt til postkassen.

Unntak nr 2: Utleie for mindre enn 30 dager
Du kan leie ut leiligheten for inntil 30 dager i løpet av ett år uten krav til botid eller søknad til styret. Dette er "Airbnb-paragrafen" og trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Unntak nr 3: Særlig grunner
Med godkjenning fra styret kan man leie ut hele leiligheten dersom for eksempel andelseieren skal være borte på grunn av arbeid, utdanning eller sykdom. I samme kategori kan man også leie ut til ektefellen eller egne barn eller foreldre.


Nærmere regler om utleie
Denne siden er bare ment å gi en kort innføring i utleie-reglene. For de som vurderer å leie ut boligen sin så kan det være verdt å lese del 2 av kapitel 5 i borettslagsloven. Dette er også omhandlet i vedtektene paragraf 4-2.