Vaskeri-booking

Vaktmester

Vaktmesters arbeidsoppgaver
Vaktmesteren har det daglige tilsynet med borettslagets eiendom, innvendig og utvendige arealer utenom andelseierens leiligheter. Blant oppgavene er:
- Kontrollere at det er nødvendig orden ved søppelet
- Tømme papirkurver i oppgangene og søppelkurvene i vaskekjelleren
- Støvsuge loft to ganger pr år.

- Skifte lyspærer/rør foran innganger, i trappeoppganger, i portrommet, i søppelrommet, i kjeller og på loft.
- Kontrollere dører. Påse at pumper, låser og håndtak er i orden.
- Påse at kjeller- og loftsvinduer er hele og at vinduene er lukket i fyringsperioden.
- Måke snø.
- Strø sand/grus.

Når skal man kontakte vaktmester?
For alle forhold som er prekært, kontakt vaktmester på vakttelefon 909 13 731.

For alle andre forhold kontakter du styret.


Private avtaler med vaktmester
Vaktmesterfirmaet kan normalt påta seg enklere oppgaver etter avtale med den enkelte beboer. Evt. vederlag avtales med vaktmester. Det er viktig å være klar over at i slike tilfeller inngår man en avtale med vaktmesterfirmaet som privatperson og ikke med borettslaget som motpart.