Vaskeri-booking

Vannpumpe

Skadesituasjonen for vannpumper har utviklet seg slik at forsikringsselskapet i praksis ikke lengre dekker skader som følge av funksjonssvikt på disse.
For deg som har en vannpumpe betyr det at du må selv betale alle kostnadene som måtte påløpe dersom pumpen tar kvelden og vannet lekker ut og skader både din og andres leiligheter. En slik skade kan fort beløpe seg til et sekssifret beløp.

Dette gjelder typisk deg som har bygd om leiligheten slik at kjøkkenet har blitt plassert i stuen.
Hva skal du gjøre om du har en slik vannpumpe? 
Hvis mulig, bør du vurdere om du kan endre kjøkkenløsningen, slik at du kan klare deg uten en pumpe.

Hvis dette ikke er mulig, eller det er lenge til du skal pusse opp på nytt, så sjekk hva som er status på din vannpumpe:
  • Har du god nok dokumentasjon på vannpumpen? Vet du hva slags type det er, alder, forventet levetid, må den byttes snart?
  • Når det ble sist gjennomført service på den? Ofte er årlig service anbefalt.
  • Når ble det sist skiftet filter? Rengjøres filter og tømmes oppsamler?
  • Må du foreta deg noe ved ferie eller lengre opphold fra leiligheten? 
  • Hvis pumpen stopper opp, kan du utføre enkle forsøk på å sette den i gang selv, eller trenger du en rørlegger? Pass på å ikke åpne opp skruer, lokk eller beholdere som kan føre til ukontrollert utslipp av vann.
  • Kjøp inn en lekkasjebeskytter! Hvis uhellet først skulle være ute, vil en lekkasjebeskytter føre vann som lekker frem i front av kjøkkenskapet slik at du tidlig blir klar over forholdet.