Vaskeri-booking

Vaskeri

Vaskekjelleren
Vasketider
0600-0800,     0800-1000,     1000-1200,     1200-1400,     1400-1600,     1600-1800,     1800-2000,     2000-2200.
Man kan vaske alle dager i uken innenfor oppgitt vasketid.
Reservering
Vasketid reserveres på https://sandefjordgata3.simplybook.it på ønsket dato og tidspunkt. Reserveringen gjelder begge vaskemaskinene i det valgte vaskeriet. Reservert tid må respekteres og man må ikke vaske i andres perioder.
Kun en om gangen
Hver leilighet skal kun ha en aktiv reservasjon om gangen. Du skal for eksempel ikke ha en aktiv booking samtidig både for kommende mandag og tirsdag. Dersom det for eksempel viser seg at du ikke kan bruke tiden du, kansellerer denne bookingen først, deretter kan du booke en ny. Kun en om gangen. 
Unntak: Dersom vasketiden din går mot slutten og neste slot er ledig, kan du booke denne dersom det er mindre enn 30 minutter igjen av din egen tid. Eksempel: Du har vasketid 1600-1800. Fra 1730 kan du booke vasketiden 1800-2000 eller senere.
Brukerprofil
For å reservere tid trenger men et brukernavn og passord. For å få opprettet dette, kontakt styret. Det gis kun en bruker per leilighet.
Tørking
Tørketid og vasketid følger etter hverandre. Du kan bruke tørketrommel en time inn i ny vasketid. De gamle tørkeskapene er frakoblet og skal ikke lenger brukes.
Vaskeposer
I vaskeriet er det er det vaskeposer. Bruk disse til BH'er og annet tøy som har løse deler som kan falle av og forårsake at maskinene havarer og må reparere.
Gjenglemt klær
Tøy som ikke hentes vil bli kastet for eksempel ved dugnad eller når det har blitt mye. Sjekk fra tid til annen om noe av ditt tøy ligger i gjenglemt-kurven.
Orden
Det er viktig at alle rydder opp etter seg etter å ha benyttet vaskekjelleren, så det fremstår trivelig for de som kommer etterpå. Ta ut klærne dine når din periode er over, tørk av maskinene hvis du har sølt vaskepulver o.l. og husk å rense lo-filteret hvis du har benyttet tørketrommel. Fei gulv og tørk av benker etter deg hvis det er behov for det. Lukk vinduer hvis de er åpne.