Vaskeri-booking

Ventilasjon

Behov for tilstrekkelig luftskifte
Boligen må kontinuerlig tilføres en mengde friskluft som er tilstrekkelig til å fortrenge den brukte luftens innhold av fuktighet, lukter og andre forurensninger. Luften som fortrenges evakueres som regel over tak via kanaler/sjakter. Det skal være balanse mellom den mengden luft som tilføres og den mengde som trekkes ut av boligen.

⇒ God ventilasjon er viktig for trivsel og helse, og for forebygging av astma- og allergisykdommer.

⇒ God ventilasjon er videre viktig for å unngå bygningsskader som følge av mugg, sopp og råte.

Ulike ventilasjonsmetoder
Det finnes i prinsippet tre ventilasjonsmetoder for boliger:
Metode 1: Naturlig oppdrift
Metode 2: Mekanisk avtrekk
Metode 3: Balansert ventilasjon

Naturlig oppdrift
Det er den første av disse metodene, naturlig oppdrift, som vi har i Sandefjordgata 3. Kort fortalt fungerer metoden slik:
• Luft tilføres boligen via ventiler i yttervegger og enkelte som har nyere vinduer har også friskluftinntak gjennom vindusspalter.
• Luft trekkes ut av boligen via avtrekksventiler på bad og kjøkken gjennom murte sjakter/piper til avslutning over tak.
• Det er ingen mekaniske innretninger som påvirker luftstrømmen
• ventilasjonsstrømmen er ofte sterkt avhengig av rådende værforhold (barometertrykk)


Tegn på dårlig ventilasjon
I borettslaget forekommer det fra tid til annen problemer av denne typen:
• Det er mye og ofte dugg på vinduer og vann i vinduskarmer.
• Våtromsvegger er fuktige lenge etter bruk av vann (dusj etc.).
• Det er tung luft inne. Luften virker stinn og innestengt når man kommer utenfra.
• Naboens matlukt o.a. kommer inn i leiligheten via intern lekkasje.

Forbygg og unngå
For å unngå problemer med dårlig ventilasjon, må alle beboere følge punktene listet opp nedenfor.

Kjøkkenvifter
Kjøkkenvifter/hetter skal aldri være tilkoblet avtrekksventiler eller friskluftventiler. Bruk kullfilter.

Avtrekksventiler
Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal være åpne året rundt.

Friskluftinntak
Ventiler i yttervegger og i vinduer skal være åpne året rundt, men åpningen kan reguleres etter utetemperaturen. Kun på de aller kaldeste dagene kan de lukkes.

Spalteventiler
Spalteventiler (som regel i terskel under dør) som sikrer luftforflytning i leiligheten må ikke tettes eller fjernes (særlig viktig for baderomsdør).

Rengjøring
Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med jevne mellomrom. Støvsuger, børster og såpevann og klut blir nødvendig.

Åpne ventiler!
Altfor ofte er ventilene tettet, malt over, kledd inn, etc. Andelseier har ansvaret for å påse at ventilene står åpne.

Ikke tettpakket bod
På loftet må det ikke stables gjenstander som esker og møbler helt oppunder taket. Luften må få sirkulere. Hvis ikke vil det bli oppsamling av fuktig luft på bak gjenstandene og dette vil trekke ned til leiligheten under.

Bruk maling
Unngå tapet på ytterveggene. Bruk en maling som puster. Tapet kan stenge fuktighet inne og danne gode forhold for sopp og mugg.

Luft ut etter dusjing
De som har vinduer på badet, bør ta en rask utlufting etter dusjing.

Store gjenstander
Store gjenstander som skap og sofa, bør ikke plasseres tett inntil veggen. La det være ti centimeter mellom veggen og skapet, slik at luften får sirkulert. Dette er spesielt viktig mot ytterveggene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar